30 let lepších startů do života je motto kampaně Společnosti pro ranou péči, která už tolik let bezplatně podporuje rodiny vychovávající děti s postižením. Poradkyně rané péče se věnují rozvoji dětí, ale pomáhají také celé jejich rodině v tom, aby se na nelehkou životní situaci adaptovala co nejlépe. Včasná pomoc hned po narození dítěte má totiž zásadní vliv na to, jaký život prožije v budoucnu. Kampaň podpořily známé osobnosti jako herci Jiří Dvořák, Roman Zach, Valerie Zawadská nebo Bára Hrzánová a spisovatelky Alena Mornštajnová nebo Bára Nesvadbová.

V době, která je ve znamení omezení veškerých osobních kontaktů, natočili pro ranou péči zdravice a přání ke 30. narozeninám. Zamýšlejí se nad otázkou, co si právě oni představují pod pojmem dobrý start. Roman Zach, který pro Společnost v minulosti natočil už video k oslovení dárců, používá přirovnání ke sportu: „Jako bývalý sportovec vím, že bez dobrého startu není možné podat kloudný výkon.“ Rané péči pak přeje úspěch do dalších let, a především správné lidi.

Pro herce Divadla Na Fidlovačce Lukáše Rouse je odpověď jasná: „Dobrý start znamená vyrůstat v láskyplné rodině.“ S tím nezbývá než souhlasit a právě preventivní sociální služba raná péče může pomoci rodině zvládnout situaci, když se rodičům narodí dítě s postižením a vše je jinak, než očekávali. Místo poklidných procházek s kočárkem a radostného sledování rychlých pokroků objíždějí lékaře a další odborníky a bojují o každý úsměv svých dětí. Raná péče je těmto rodičům průvodcem v nastalé situaci a pomůže jim objevit cesty z krize.

Kampaň probíhá i v rozhlase, kromě rozhovorů v publicistických pořadech i formou spotů: herečka Bára Hrzánová natočila pro ranou péči zdarma rádiový spot vyzývající k dárcovství, podobně jako brněnská herečka Pavla Vitázková. Další osobnosti, například spisovatelka Alena Mornštajnová, podpořily ranou péči sdílením příběhů klientských rodin na sociálních sítích, které dnes patří k důležitým komunikačním kanálům. Mornštajnová k tomu píše: „Život není spravedlivý, a tak je na nás lidech, abychom se to snažili alespoň trochu napravit.“

Záměrem kampaně 30 let lepších startů do života je šířit povědomí o rané péči u široké veřejnosti, aby se informace o této bezplatné pomoci dostala ke všem, kdo ji mohou využít. Začátek listopadu byl ve znamení osvětového Týdne rané péče a sociální služba byla vidět a slyšet v médiích, nyní navazuje spotová kampaň v České televizi. Se zákazem akcí pro veřejnost se Společnost také poradila: vysílala on-line několik cvičení pro rodiny i pro veřejnost a Týden rané péče uzavřel koncert nevšední kapely Czardashians streamovaný živě na Facebooku.

Společnost pro ranou péči stála před třiceti lety u zrodu služby v Česku a za dobu svého působení pomohla k lepšímu startu tisícům dětí. Velkou výhodou je, že poradkyně rané péče přijede za rodinou až domů a pomáhá tam, kde je pomoc nejefektivnější. Podporuje nejen dítě, ale také jeho rodiče, které zapojuje do práce s dítětem, aby se tak mohli aktivně podílet na jeho rozvoji. Důležité je, že v tom rodina nezůstane sama. Vystihují to slova Báry Nesvadbové z její zdravice: „Je to krásná práce, a tak záslužná!“ A slovy Herce Jiřího Dvořáka: „Přejme dětem s hendikepem, aby jim lepší start s ranou péčí pomohl ke šťastnému životu.“

Zdravice osobností naleznete na youtube kanálu Společnosti pro ranou péči nebo zde.