Ve spolupráci s nadací Život dětem jsme vybrali a zakoupili pomůcky, které jsme ve čtvrtek 10.12. předali na Dětskou kliniku FN Olomouc. Pomůcky slouží pro stimulaci a podporu psychomotorického vývoje dětí se zdravotním postižením, závažným onemocněním nebo jinak ohroženým vývojem, které budou na klinice hospitalizovány. Jsme velmi rádi, že i díky těmto pomůckám může raná intervence a podpora začít opravdu včas, ideálně ještě v průběhu hospitalizace.