Ani v době četných omezení v rané péči nezahálíme. Poradkyně z brněnské pobočky vymyslely a zrealizovaly skvělý projekt: stimulační sady, které pomohou dětem rozvíjet vidění a poznávat okolní svět. Sady vznikly na základě dlouholeté praxe instruktorky stimulace zraku a poradkyň. Lze je využít u dětí s různými očními vadami a v různých fázích zrakové stimulace – jak k rozvoji základních zrakových funkcí (uvidět a poznat předmět), tak k procvičení koordinace oko – ruka a ke podpoře komunikačních a mentálních dovedností. Součástí projektu jsou abstraktní obrázky na stimulačních deskách, jednoduché obrázky se silnou konturou, fotky i reálné modely, např. hračky – zvířátka. Kartičky s obličeji znázorňující šest různých emocí zase pomohou dětem porozumět emocím. V závěru roku poradkyně sady zkompletovaly do obalů šitých na míru.
Velké poděkování patří Nadačnímu fondu Českého rozhlasu, sbírce Světluška, a společnosti Kaufland Česká republika za velkorysou finanční podporu projektu ve výši 98 353 Kč i Nadačnímu fondu Pomáháme dětem za příspěvek 10 000 Kč. Bez této podpory by projekt Podívej se! ještě dlouho ležel jen na papíře…
Děkujeme a jsme zvědaví, jak se stimulační sady budou líbit těm nejdůležitějším: dětem, kterým je raná péče přiveze 🙂!