Společnost pro ranou péči, která už více než dvě desítky let poskytuje pomoc a podporu rodinám s dětmi s postižením, mění od ledna 2021 své logo.

Ke změně vizuální identity spolku sdružujícího pobočky v Praze, Brně, Ostravě, Olomouci a Českých Budějovicích a také pracoviště v Karlových Varech, ve Zlíně a ve Žďáru nad Sázavou dochází po osmi letech. Důvodem ke změně byla potřeba zjednodušit a omladit vizuální identitu organizace. „Ke zjednodušení loga přispěla změna fontu i nové grafické pojetí symbolu Společnosti pro ranou péči, jímž je takzvaná stimulační IQ kostka používaná pro podporu rozvoje zrakových funkcí nejmenších dětí,“ vysvětluje ředitelka olomoucké pobočky Martina Pekařová, „chtěli jsme ale, aby stimulační kostka součástí naší značky zůstala.“

Stimulační kostka, kterou poradkyně rané péče používají při podpoře zrakových funkcí dětí přímo v rodinách, je součástí značky Společnosti pro ranou péči už od jejího založení v roce 1997. Odkazuje na to, že obor rané péče v České republice vznikal na základech, které položila původně dobrovolnická poradenská práce skupiny studentek speciální pedagogiky zacílená na podporu dětí s postižením zraku už v 80. letech minulého století. Později se cílová skupina Společnosti pro ranou péči rozrostla o děti s dalšími typy hendikepu, ať už jde o mentální postižení, tělesné postižení, nebo autismus.

Změna designu materiálů Společnosti rané péče a vzhledu komunikačních kanálů bude probíhat postupně. „Přejeme si, aby se náš inovovaný vizuální styl lidem líbil a aby se nové logo zapsalo do co nejširšího povědomí laické i odborné veřejnosti jako značka organizace, která je připravena kdykoli poskytnout profesionální a vysoce kvalitní podporu rodinám, do nichž se narodilo dítě s postižením,“ dodává Martina Pekařová.

Rok 2021 přinesl ještě jednu změnu ve struktuře Společnosti pro ranou péči, a to v Olomouci. Dosavadní olomoucká pobočka se rozdělila na dva samostatné právní subjekty. Společnost pro ranou péči, pobočka pro rodinu Olomouc, se zaměřuje na podporu rodin s dětmi s tělesným, mentálním a kombinovaným postižením, včetně dětí s poruchou autistického spektra, a na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Druhá olomoucká pobočka s názvem Společnost pro ranou péči, pobočka pro zrak Olomouc, cílí na podporu rodin s dětmi se zrakovým a kombinovaným postižením v raném věku. Důvodem k osamostatnění poboček je oddělení cílových skupin a zvýšení kvality poskytovaných služeb.