Společnost pro ranou péči, pobočka pro rodinu Olomouc, vypisuje výběrové řízení na pozice:

1.PORADCE/PORADKYNĚ RANÉ PÉČE pro terénní práci v rodinách s dětmi raného věku s tělesným, mentálním a kombinovaným postižením včetně dětí s poruchami autistického spektra v Olomouckém kraji.

2.SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK PRO SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI pro terénní práci s rodinami v nepříznivé sociální situaci se zaměřením na sanaci rodiny.