Služba rané péče se stává spolupracujícím partnerem na neonatologickém oddělení ve FN Olomouc. Dne 24.3.2021 proběhlo jednání s MUDr. Janem Hálkem Ph.D. a MUDr. Vladimírem Mišuthem, které potvrdilo potřebu včasného nástupu a podpory rané péče pro rodiny s předčasně narozenými dětmi, dětmi se zrakovým postižením, vážným vrozeným onemocněním, vývojovou vadou či zdravotním postižením.
Můžeme tak za rodinou přijet ihned a ještě v nemocničním prostředí poskytnout podporu. Velmi si vážíme přístupu, ochoty a vstřícnosti, které se nám dostalo.