Mimořádná pomoc rodinám v Moravskoslezském kraji s King Baudoin Fundation a EU Staff COVID-19 Solidarity Response Fund

V mimořádné době děláme mimořádné projekty. Velmi nás těší, že s podporou King Baudoin Fundation a EU Staff COVID-19 Solidarity Response Fund můžeme pomáhat rodinám s dětmi se zrakovým a kombinovaným hendikepem z Moravskoslezského kraje i nad rámec rané péče.

Mnohé rodiny s dětmi se zrakovým či kombinovaným postižením v raném věku se vlivem pandemie COVID-19 dostaly do ještě složitější situace. Prohlubuje se jejich izolace, zhoršuje se dostupnost nutné zdravotní péče kvůli přetíženému zdravotnímu systému, nejsou saturovány jejich základní potřeby sociálního kontaktu, potřebného odpočinku, rodiny se ocitají v tíživé finanční situaci, chybějí jim finanční prostředky na pořízení nutných zdravotních a ochranných pomůcek, na nutné IT vybavení pro distanční školní výuku, někdy se ocitají přímo v materiální nouzi. Obstarání jídla, léků, cestování za zdravotní a sociální péčí je vzhledem ke krizi COVID-19 mnohem složitější. Na pomoc těmto rodinám z moravskoslezského regionu cílí projekt, který můžeme realizovat díky finanční podpoře King Baudoin Fundation a EU Staff fond.

Cílem projektu je poskytnout rodinám s dětmi se zrakovým či kombinovaným postižením v raném věku individualizovanou podporu nad rámec služby raná péče odpovídající aktuálním potřebám dané rodiny tak, aby náročnou situaci spojenou s pandemií COVID-19 dokázaly lépe zvládat. Forma pomoci záleží na konkrétní situaci rodiny, některé z rodin potřebují specializované poradenství a psychologickou podporu, jedná se například o konzultace s psychologem, logopedem, fyzioterapeutem, koučem… Jiné rodiny obdrží materiální pomoc. Rodinný rozpočet mnohých rodin s dítětem s postižením je velmi napjatý, zdražují se potraviny, nezbytné respirátory či dezinfekce představují pro rodiny významné položky navíc. Mnohé rodiny nedisponují žádnými finančními rezervami, a je proto pro ně velmi složité pořídit dítěti potřebné pomůcky nebo potřebné PC vybavení či internetové připojení pro distanční školní výuku sourozence dítěte s postižením. Součástí projektu je také vzdělávání rodičů v oblastech, kde rodiče potřebují posílit a získat informace či znalosti. Jedná se o semináře zaměřené na témata užitečná pro rodiče i děti v souvislosti s koronavirovou dobou. Vzdělávání bude probíhat online nebo prezenční formou (dle aktuální epidemiologické situace).

Děkujeme za podporu: