Začátkem května proběhla online odborná porada Společnosti pro ranou péči, které se zúčastnilo napříč všemi pobočkami 18 poradkyň rané péče. Lektorka Zdeňka Masopustová ze Studijního centrum BASIC přednášela na téma „Jak rozvíjet děti a jaké jsou klíčové informace pro učení“. Obsahem vzdělávání byly bloky o komunikaci, duplikaci, překážkách v učení, emocích, hranicích a kompetencích rodičů. Byl čas i na konkrétní dotazy poradkyň a získaly také náhled na to, jaké podmínky jsou nutné, aby si dítě mohlo osvojit nové vědomosti či dovednosti. Děkujeme paní Masopustové za její energii a chuť sdílet se s námi o své dlouholeté poznatky z praxe.