Mimořádná materiální pomoc rodinám s dětmi s hendikepem v Moravskoslezském kraji

Díky podpoře  The King Baudouin Fundation a EU staff COVID-19 Solidarity Response Fund můžeme pomáhat rodinám s dětmi s postižením v raném věku i nad rámec rané péče. Jedná se o mimořádnou pomoc těm z nich, které se vlivem pandemie COVID-19 dostaly do ještě složitější životní situace. Přinášíme tři příběhy rodin, kterým jsme mohli v rámci projektu Pomoc rodinám s dětmi se zrakovým postižením v České republice během pandemie pomoci.

Moc nás tak těší, že jsme mohli s výše zmíněnou podporou pořídit notebook pro rodinu maminky samoživitelky, která vychovává dvě děti v menším městě v Moravskoslezském kraji. Mladší Honzík se narodil předčasně a bohužel přišel na svět s těžkou vadou zraku, na jedno očko nevidí vůbec, má také sluchový hendikep. Jeho brácha Kubík chodí do páté třídy základní školy, a i on má určité zdravotní obtíže. Rodina neměla doma počítač ani notebook, nemohli si jej z finančních důvodů dovolit. A tak když přišla vládní omezení a děti přešly na distanční výuku (v Česku bohužel trvala distanční výuka dětí nejdéle v celé Evropě), situace nebyla pro Kubíka a pro jeho maminku vůbec snadná. Školní vyučování sledoval Kuba na tabletu, kde je ale značně obtížené vyplňování cvičení a psaní textů, později chodil vyučování sledovat k babičce. Pořízení notebooku situaci rodiny výrazně zlepšilo a zjednodušilo, Kuba se může vyučování účastnit z domu a na notebooku se mu dobře pracuje. Notebook využije i jeho mladší brácha, který už po prázdninách půjde do školy a poznává nyní první písmenka – na notebooku si může vše dobře zvětšit, tak jak vzhledem k svému zrakovém hendikepu potřebuje, může využívat i speciální programy pro rozvoj zraku. Notebook využívá i pro předškolní přípravu.

I druhý notebook, který jsme s pomocí The King Baudouin Fundation a EU staff COVID-19 Solidarity Response Fund pořídili, putoval do rodiny maminky samoživitelky, tentokrát z Ostravy. Maminka pečující o dvě děti byla nedávno sama vážně nemocná a situace rodiny tak nebyla a stále není vůbec jednoduchá, finanční situace rodiny je víc než napjatá. Mladší Adámek bude mít šest let, trpí těžkým kombinovaným postižením, je na úrovni 4–5měsíčního dítěte. Má centrální zrakovou vadu, kdy je postiženo zrakové centrum, také strabismus a jeho reakce na zrakové podněty jsou proměnlivé. Jeho starší sestra Ivanka chodí do 5. třídy, velkou část školního roku ale do školy vzhledem k proticovidovým opatřením nechodila. Rodina neměla notebook ani tablet, z rozpočtu, s nímž rodina hospodaří, se na notebook dá ušetřit jen opravdu těžko. A tak Ivanka sledovala vyučování jen na maminčině mobilu. Darovaný notebook maminka i Ivanka velmi ocenily. Distanční vyučování se s notebookem stalo pro Ivanku mnohem pohodlnější, vše fungovalo, mohla posílat zadané úkoly. I maminka notebook využije nejen ke kontrole školní práce, ale také ona potřebuje mnohé věci vyřídit a nyní má možnost udělat to online, nemusí vše řešit osobně. „Darovaný notebook je pro nás neobyčejná a nečekaná pomoc, jsme za ni velmi vděční,“ říká maminka.

Také třetí notebook pořízený v rámci projektu na podporu rodin s dětmi s hendikepem, které byly nepříznivě ovlivněny pandemií COVID-19, udělal rodině velkou radost. Putoval k rodině maminky, která se sama stará o dvě děti, dvouletou Leničku a sedmnáctiletou Aničku. U Leničky lékaři diagnostikovali strabismus, její celkový psychomotorický vývoj je opožděný. S vážnějšími zdravotními obtížemi se potýká i starší dcera, která studuje na odborném učilišti. Vzhledem k tomu, že rodina neměla notebook ani jinou možnost, jak se elektronicky připojit k vyučování, Anička studovala během proticovidových opatření opravdu velmi složitě. Každý týden si docházela pro vytištěné zadání do školy, nebyla tak v kontaktu se spolužáky ani online formou. Pořízení notebooku je tak pro Aničku opravdu velkou pomocí, celé studium se jí výrazně zjednodušilo, úkoly může dělat elektronicky, může se účastnit výuky, nemusí vše složitě řešit sama. Na notebooku může vypracovávat zadanou práci. Notebook využije i  maminka, chce totiž požádat v blízké době některou z nadací o podporu a nyní si může potřebné informace o možnostech nadací sama pohodlně vyhledat doma a nemusí docházet do knihovny kvůli počítači. S počítačem maminka také mnohem lépe pomůže dceři najít pracovní uplatnění, jeho hledání nebude vzhledem ke zdravotním problémům Aničky úplně snadné. Notebook je pro rodinu obrovská pomoc, maminka byla při předání dojatá: „Nikdo nám nikdy takto nepomohl…“

Aktuálně už děti do školy mohou docházet, ale notebooky využijí i nyní. Ukazuje se, že děti potřebují umět ovládat počítač a být připravené na online výuku. Kdykoli bude docházku znovu omezena, nebo se rodina ocitne v karanténě, budou se moci vzdělávat na dálku.

Jménem všech rodin King Baudouin Foundation i EU staff COVID-19 Solidarity Response Fund velmi děkujeme!!!