Začátkem června zorganizovala olomoucká pobočka pro zrak Společnosti pro ranou péči další Moravský kazuistický seminář. Tentokrát byly tématem možnosti, překážky a dilemata mezi poskytovateli rané péče, příspěvky byly zaměřeny na fungování rané péče v rodinách, které využívají další sociální službu, případně i jinou ranou péči. Díky účasti odborníků napříč ranými péčemi jsme si mohli poslechnout vzájemné zkušenosti, inspirovat se, a v bezpečném prostoru hledat možné cesty takovéto spolupráce. Právě spolupráce a sdílení je důležitou součástí růstu kvality poskytovaných služeb v rané péči. Děkujeme všem za podnětné myšlenky a aktivní účast!