Jak komunikovat s intaktními sourozenci dětí s postižením, je tématem článku, který pro časopis Sociální služby připravily kolegyně z naší brněnské pobočky Irena Jelínková a Eva Hrachovinová. Komunikace uvnitř rodiny, do níž se narodí dítě s postižením, je touto skutečností velmi ovlivněna. Zdravému dítěti se v předškolním věku nedostává tolik péče jako jeho vrstevníkům, ve školním věku pak může těžce prožívat poznámky od spolužáků k jeho sourozenci s postižením apod. Velmi proto záleží, jak s ním rodiče komunikují, zda jsou schopni mu situaci přiměřeně věku vysvětlit a zodpovědět jeho dotazy.

Celý článek včetně přehledného shrnutí základních doporučení, jak mohou rodiče zdravé sourozence dětí s postižením podpořit, naleznete v časopise Sociální služby, v čísle 6, 7/2021.