Naše starší dcera Klárka se narodila s diagnózou Pes equinovarus. Časem se u Klárky začaly objevovat další zdravotní problémy: byla jí diagnostikována porucha koagulace a expresivní vývojová dysfázie s lehkou mentální retardací. Klárka má obtíže s mluvou i učením se nových slov a vět a celkově s pochopením mluveného slova. Už dva roky spolupracujeme s ranou péči, která nám pomáhá v mnoha oblastech. Díky její podpoře vnímáme velkou šanci na zlepšení Klárčina stavu. Poradkyně nám na pravidelných konzultacích u nás doma radí, jak s Klárkou pracovat například na rozvoji jemné a hrubé motoriky, včetně grafomotoriky,  na rozvoji řeči, myšlení a vnímání a zvládání předškolních dovedností. Díky tomu jsou u  Klárky viditelné pokroky. Poradkyně se vždy věnuje i mladší sestře Kristýnce, obě holky se na ni vždy těší. Na poradkyni obdivuji, že má velkou trpělivost, vždycky dobrou náladu a nezdolnou chuť zaujmout a rozvíjet dcery a odhodlání pomáhat rodičům s jejich strastmi a těžkými životními situacemi.

Raná péče nám poskytuje spoustu informací, které jsem dříve nevěděla, např. kontakty na další odborníky, organizace, kde zajistit finance na speciální pomůcky, jaké jsou další možnosti rozvoje Klárky. Oceňujeme také možnost využit akcí pro celou rodinu, které Společnost pro ranou péči pořádá. Díky rané péči si na své problémy nepřipadám sama, mám parťáka do nepohody. Jsem ráda, že raná péče existuje a je oporou pro rodiny, které to potřebují.

Moc Vám děkujeme 😊
Kateřina Válková, maminka Klárky