Díky podpoře charitativního projektu Pomozte dětem, který pořádá Nadace rozvoje občanské společnosti společně s Českou televizí, jsme mohli naše ostravské pracoviště rané péče vybavit 10 iPady. Ty už využívají naše poradkyně rané péče přímo na konzultacích v rodinách s dětmi se zrakovým či kombinovaným postižením a také je rodinám bezplatně zapůjčují.

V tabletech jsou nahrány speciální aplikace pro rozvoj zraku. Obrázky v aplikacích mají černé pozadí, jsou v sytých barvách bez kontur, využívají základní barvy. Tablet je zároveň podsvětluje, obrázky se mohou pohybovat, a to vše dítě s vážným zrakovým hendikepem zaujme.  Dítě se tak učí obrázky vnímat a rozvíjí při tom svou schopnost dívat se, vnímat zrakem. Vedle tabletů využívají poradkyně na konzultacích celou řadu dalších pomůcek, ovšem tablety mají při rozvoji dětí s vážným zrakovým hendikepem dnes své nezastupitelné místo.

Velmi děkujeme projektu Pomozte dětem za podporu rodin dětí se zrakovým hendikepem v Moravskoslezském kraji!!! Posíláme velké DÍKY!