Všechny, kdo se při své práci setkávají s rodinami s dětmi s hendikepem, zveme na mezinárodní online konferenci Raná péče – připraveni na budoucnost? Vize a výzvy, která proběhne 24. února 2022 od 10 do 13 hodin. O aktuálních trendech v podpoře rodin s dětmi s hendikepem budou diskutovat odborníci z celého světa. Nebude chybět prostor pro dotazy, diskuze se zúčastní také ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka nebo zástupkyně veřejného ochránce práv Magdalena Paulusová. Tlumočení do češtiny, angličtiny, španělštiny zajištěno.

Registraci na konferenci jsme již spustili, účast na konferenci je bezplatná – je podmíněna pouze registrací. Přihlaste se zde.

Současná doba přinesla celé společnosti mnoho výzev. V náročném období celosvětové pandemie se naplno ukázalo, že na čem opravdu záleží, je lidská pospolitost. Hledání společného a spojujícího je jedinou možnou cestou, jak neztrácet naději v rozdělené společnosti.

O to větší význam má i propojování a sdílení na mezinárodní úrovni. Společnost pro ranou péči chce konferencí pod záštitou Evropské asociace rané péče EURLYAID a Ministerstva práce a sociálních věcí přispět k mezioborové spolupráci nejen napříč státy, ale tentokrát i kontinenty.

Online konference s názvem Raná péče – připraveni na budoucnost? Vize a výzvy představí současná paradigmata rané péče v kontextu aktuální situace. Klíčovou přednášku Evidence base: jak si vybrat a používat efektivní strategie v rané péči přednese Tim Moore, přední australský odborník na ranou péči a dětský vývoj. Je vedoucím výzkumným pracovníkem v Murdoch Childrens Research Institutu a v Královské dětské nemocnici v Melbourne v Austrálii. Více než dvě dekády se zabývá výzkumem dětského vývoje a chováním dětí v raném dětství.

Metodické změny v podpoře rodin dětí s postižením v době celosvětové pandemie představí Jitka BarlováPetra Mertlová. Obě lektorky pracují ve Společnosti pro ranou péči, která pružně zareagovala a v rámci ochrany zdraví rodin a dětí přišla s inovativními formami poskytování služby rané péče v České republice. Jaký přínos měly tyto inovativní cesty na koncového uživatele služby rané péče, představí rozhovor s rodičem dítěte s hendikepem.

Siegfried Holzschuster je odborníkem na management sociálních služeb, člen rady Evropské asociace rané péče EURLYAID. Ve své přednášce představí aktivity asociace a současné paradigma rané péče, které vychází především z přístupu orientovaného na rodinu.

Závěrečná, na živo vysílaná diskuse všech odborníků se zaměří na vize rané péče do budoucna a na výzvy, které můžeme očekávat. Zúčastní se jí také ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka nebo zástupkyně veřejného ochránce práv Magdalena Paulusová.

Celá konference bude tlumočena do českého jazyka, angličtiny, španělštiny a srbštiny, takže bude možné se do odborné diskuse zapojit.

Účast na konferenci je bezplatná, zaregistrovat se můžete zde.

Konference se koná pod záštitou Evropské asociace rané péče EURLYAID a Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.