Ranou péči je třeba podporovat proto, že postižení dětí by nemělo být důvodem k tomu, že ztratí i domov.
Ten by naopak měl být jejich největší oporou.
Se srdečným pozdravem

 

Jan Kraus
herec