Mezinárodní online konference nazvaná Raná péče – připraveni na budoucnost? Vize a výzvy je už za dveřmi a vystoupí na ní opravdu zajímaví řečníci.

Klíčovou přednášku Evidence base: jak si vybrat a používat efektivní strategie v rané péči přednese Tim Moore, přední australský odborník na ranou péči a dětský vývoj. Je vedoucím výzkumným pracovníkem v Murdoch Childrens Research Institutu a v Královské dětské nemocnici v Melbourne v Austrálii. Více než dvě dekády se zabývá výzkumem dětského vývoje a chováním dětí v raném dětství.

Siegfried Holzschuster má dlouholeté zkušenosti v oblasti managementu sociálních služeb a poskytování rané péče v Rakousku a ve svém vstupu jako člen rady Evropské asociace rané péče Eurlyaid představí činnost této organizace zaměřenou na posilování rodin s dětmi s hendikepem:Eurlyaid, Evropská asociace pro ranou péči, je sdružení osob zajímajících se o problematiku rané péče a také pracovní skupina složená ze zástupců rodičovských organizací, odborníků a výzkumníků z různých zemí Evropské unie. Klade si za cíl zvýšit kvalitu života rodičů a dětí se speciálními potřebami prostřednictvím intervence v raném dětství. Šíří inkluzivní, na rodinu orientovaný přístup rané péče a podněcuje vznik systémové podpory rodin dětí v různých zemích s respektem k jejich kulturní jedinečnosti.“

Vystoupí také pracovnice Společnosti pro ranou péči Jitka Barlová, ředitelka pražské pobočky Společnosti pro ranou péči a členka rady Evropské asociace rané péče. Spolu s Petrou Mertlovou, vedoucí pražské pobočky a metodičkou, se ve svém příspěvku budou zabývat výzvami, které s sebou přinesla poslední doba ovlivněná pandemií. „Stejně jako v jiných odvětvích čelila v posledních letech raná péče novým výzvám. Potřeby rodin dětí s postižením se ale nezměnily, možná spíše prohloubily. Na nás bylo najít nové cesty, jak jim poskytnout podporu a pomoc. Z krizového managementu sociální služby však vyplynulo mnoho inovací, které by bylo škoda v běžném procesu služby opominout. Stále tedy platí heslo rané péče ‚Všechno jde, i když trochu jinak‘,“ říká Jitka Barlová. A Petra Mertlová dodává: „Život je plný změn a nám nezbývá než se naučit vypořádat se s nimi. Příchod pandemie zaskočil však i ty nejpřizpůsobivější z nás a v ohrožení se ocitla i kvalita služby raná péče. Za Společnost pro ranou péči však mohu říci, že jsme se této výzvy nezalekli. Vyzkoušeli jsme podporu rodin v online prostředí nebo bezkontaktní předání pomůcek. Díky bezpečné komunikaci se tak po celou dobu omezení podařilo udržet pravidelnou a kvalitní podporu klientských rodin a za to jsem na poradkyně Společnosti pro ranou péči hrdá.“

Na konferenci vystoupí také Lucie Yalcindag, maminka čtyřleté Laury se vzácným genetickým onemocněním. Ze svého pohledu zhodnotí, jak vnímala podporu rané péče v náročném období spojeném s pandemií covid-19 a jak situace zasáhla její rodinu.

Následného diskusního fóra se zúčastní také ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka, který k důležitosti podpory rodin s dětmi s hendikepem v raném věku uvedl: „Každé dítě by mělo vyrůstat v milující rodině. Jako otec pěti kluků chovám hluboký respekt ke všem rodičům, kterým se narodil potomek se zdravotním znevýhodněním. A na rovinu přiznávám, že obdivuji rodiče těchto dětí za to, jak vše zvládají. Být rodičem je samo o sobě dost náročné, ale péče o dítě se znevýhodněním je ještě namáhavější po fyzické i psychické stránce. Úkolem naší společnosti je proto zajistit těmto rodinám dostupnou a účinnou podporu. S tím nezastupitelně pomáhají služby rané péče, které považuji za nedílnou součást celého systému.“

Dalším hostem a účastníkem diskusního fóra bude Magdalena Paulusová, právnička odboru ochrany práv osob se zdravotním postižením a tajemnice poradního orgánu veřejného ochránce práv pro oblast ochrany práv lidí s postižením.

 

Podrobný program, možnost registrace a další podrobnosti ke konferenci naleznete zde.