S rodiči, kteří pečují o dítě s postižením, a také s pracovníky rané péče se v pondělí 21. února setkal ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka v olomouckém centru rané péče. Měl příležitost dozvědět se, s jakými potížemi a potřebami se aktuálně potýkají rodiny vychovávající dítě s vážným hendikepem. Tématem setkání byla i důležitost včasné podpory těchto rodin, současné kapacity rané péče nebo její financování.

 

Zejména dostupnost rané péče v regionech napříč Českou republikou je často problematická. Přestože je pro co nejlepší vývoj dítěte stěžejní, aby se rodinám dostalo pomoci včas, co nejdříve po sdělení diagnózy, čekají v některých krajích rodiny na službu rané péče víc jak rok. Pan ministr slíbil vybudovat takové kapacity rané péče v ČR, aby se rodinám dostala pomoc včas, hned po sdělení diagnózy.

 

Chtěl bych moc poděkovat všem, kteří tuto neskutečně důležitou práci dělají s obrovským nasazením a empatií. Měl jsem možnost probrat vše jak se zaměstnanci, tak přímo s rodiči a odnáším si spoustu podnětů, jak mohu pomoci rozvoji těchto služeb v České republice, a že je to opravdu potřeba,“ shrnul na sociálních sítích pan ministr.