Vize Společnosti pro ranou péči vždy směřovala k vyrovnaným příležitostem pro všechny lidi, k obhajobě práv znevýhodněných a k podpoře rodin napříč národností, rasou, socioekonomickým statusem nebo společenským postavením. Napadení Ukrajiny Ruskem tedy považujeme za nepřijatelné, odsuzujeme ho, vyjadřujeme plnou podporu lidem Ukrajiny a nabízíme jim své lidské i profesionální schopnosti. Zároveň ubezpečujeme všechny naše klienty, ať již původem z Ukrajiny nebo z Ruska, že současná situace neovlivní kvalitu služby raná péče, kterou jim poskytujeme. Jako organizace sloužící ve prospěch společnosti nabízíme své odborné poradenství také rodinám, které přicházejí do Česka v důsledku války na Ukrajině a mají s sebou například dítě s postižením v raném věku, nebo se potýkají s nedostatkem rehabilitačních či jiných pomůcek pro zajištění speciálních potřeb jejich dětí. Neváhejte se obrátit na náš centrální email info@ranapece.cz nebo využijte naše webové stránky www.ranapece.cz, kde naleznete telefonní kontakty na jednotlivá pracoviště po celé České republice.