Není mnoho příležitostí, při kterých by se rodiny dětí se zrakovým a kombinovaným postižením na jednom místě po několik dnů setkaly s rodinami, které sdílí podobný osud. Takovou možnost jsme našim uživatelským rodinám poskytli minulý týden ve Wellness hotelu Panorama**** v Blansku. Celkem 12 rodin dětí s různými specifickými potřebami přijelo načerpat jak odborné znalosti a metody v oblasti podpory vývoje dítěte, tak i nové síly pro náročnou každodenní péči o dítě.

Během dopoledních programů si rodiče a děti mohli vyzkoušet pomůcky využívané v programu stimulace zraku, metody používané při alternativní komunikaci, aktivity určené pro rozvoj rozumových schopností dítěte a trénování paměti, pomůcky pro rozvoj pohybu, možnosti pro lepší zvládnutí sebeobsluhy dítěte nebo speciálně upravené prostředí určené pro senzorickou integraci nazvané Snoezelen. O zábavný program nepřišla ani skupinka sourozenců, o které se postaraly studentky speciální pedagogiky.

Odpolední aktivity jsme vymysleli tak, aby si je užila celá rodina. Velmi vydařený byl výlet na nedalekou rozhlednu Podvrší, na kterou se s námi nezdráhal vydat ani 22letý nevidomý Robin se svou maminkou a malým bráškou Kristiánem. Nevšední a velmi originální malované hrnky budou jistě milou vzpomínkou na vlastní kreativní tvorbu. A dalším výjimečným zážitkem bylo odpoledne zasvěcené plavání s lektorkou, která rodičům ukázala, co vše se dá ve vodě s dětmi dělat. Mnozí rodiče přiznali, že si dosud sami do bazénu netroufali, ale díky kurzu se plavání s dětmi už nebudou obávat.

A když se podařila malá robátka uspat, rodiče si užívali aktivity, na které není doma čas – třeba kurz Line Dance, odpočinek ke wellnes, nebo sdílení rodičovských radostí i strastí s psychoterapeutkou Helenou Šaškovou.

„Kurz je pro nás příležitostí nejen poznat rodiny, ale zažít i skupinovou práci s nimi a poznat postupy ostatních kolegyň, inspirovat se a vzájemně obohatit. Co nám ovšem udělalo mimořádnou radost, jsou četná přátelství, která mezi sebou rodiny navázaly a věříme, že přetrvají i po skončení kurzu.,“ říká vedoucí kurzu a ředitelka českobudějovické pobočky pro ranou péči Jana Tušlová.

Celorepublikový kurz pro rodiny jsme mohli uspořádat díky finančnímu zajištění Nadačního fondu Českého rozhlasu ze sbírky Světluška. Děkujeme velice za tuto podporu.