Ředitelka olomoucké pobočky Pavla Matyášová prezentovala ranou péči na Kongresu pediatrů a dětských sester v Olomouci. Lékařům a zdravotním sestrám jsme prostřednictvím přednášky představili ranou péči a zdůraznili jsme důležitost včasné odborné pomoci rodině. Čím dříve je spolupráce s rodinou zahájena, tím je větší pravděpodobnost, že se podaří zmírnit důsledky postižení dítěte a poskytnout celé rodině předpoklady sociální integrace. To je žádoucí nejen z etického hlediska, ale také ekonomického (zachování výdělečné činnosti rodičů a snížení prostředků na podporu ohroženého dítěte v jeho dalších životních etapách).

Služby rané péče by měly být poskytovány ihned po zjištění postižení, ideálně však již při zjištění rizika. Zdravotníky jsme proto informovali o diagnózách a zdravotních stavech dítěte, u kterých je vhodné doporučit rodičům ranou péči – tedy nejen jednoznačné diagnózy, ale např. i riziko vyplývající z perinatálních příčin (extrémně nedonošené děti, s nízkou porodní váhou apod.), opožděný psychomotorický vývoj či pozitivní screeningové vyšetření M-CHAT-R. Rodiče často již v raném věku upozorňují na odlišnosti či opoždění ve vývoji u svého dítěte. Praktický lékař pro děti a dorost je lékařem, který je s dítětem a rodinou v nejčastějším styku a měl by být přirozeným zdrojem informací i průvodcem na cestě k odborné psychiatricko-psychologické péči.

Využití sociální služby raná péče do značné míry závisí na informacích a doporučeních, které dostanou rodiče ve zdravotnickém zařízení. V opačném případě závisí spolupráce s ranou péčí na tom, zda se rodina sama zorientuje v systému sociálních služeb a je aktivní ve vyhledávání informací, nebo má někoho, kdo ji o rané péči informuje. Řadu zdravotníků, zejména pediatrů, však o existenci rané péče a o tom, jakou podporu může poskytnout rodinám s dětmi s postižením, nikdo neinformoval. Proto rodiny dětí se zdravotním postižením či vývojovým opožděním na ranou péči ne vždy odkazují, jak to umožňuje Zákon o zdravotních službách. Rodiče se tak často dozvědí o rané péči až později, a nebo se o ní vůbec nedozví.

 Mimo odbornou přednášku jsme ranou péči prezentovali také formou stánku, kde jsme naši činnost představili, ukázali jsme některé pomůcky, které používáme při práci s dětmi a zodpovídali nejrůznější dotazy. Mnozí zdravotníci sdělili, že s ranou péčí již mají zkušenost a přišli si pro letáčky na svá pracoviště. Někteří měli nejisté povědomí o naší činnosti nebo o této službě nikdy neslyšeli a ocenili tak kromě letáčků i podrobnější informace a možnost doptat se na vše, co je zajímá. Byli rádi za to, že je tu pro rodiny dětí s postižením služba, která může rodičům pomoct zorientovat se v nepřehledném systému a podpořit vývoj dítěte, protože ačkoliv chtějí rodině pomoct, sami se mnohdy v této oblasti neorientují.

 Vážíme si toho, že i mezi zdravotníky můžeme upozorňovat na potřebu včasnosti a dostupnosti rané péče v České republice.