Asociace rané péče ČR, která sdružuje 29 poskytovatelů rané péče včetně naší Společnosti pro ranou péči, se formou otevřeného dopisu vyjádřila k současné kritické situaci v oblasti financování rané péče. Do systému sociálních služeb v České republice směřuje letos ve srovnání s rokem minulým o 1,2 miliardy korun méně, což spolu s růstem cen pohonných hmot, energií, nájmů atp. může velmi negativně ovlivnit dostupnost, kapacity i kvalitu rané péče poskytované rodinám dětí s postižením.

Tato situace se výrazně dotýká i Společnosti pro ranou péči, která působí v 10 krajích České republiky a ročně podpoří více jak 850 dětí s hendikepem a jejich rodin. Nedostatek finančních zdrojů může v letošním roce ohrozit včasnost naší podpory dětí s vážným hendikepem a jejich rodin v některých regionech; rodiny budou nuceny čekat na zahájení služby zapsány v pořadnících, a to i několik měsíců. Přitom se promešká rané období dítěte, kdy dosahujeme nejlepších pokroků v rozvíjení jeho dovedností. Rodiče nebudou mít po boku průvodce, který jim pomůže se s těžkou situací vyrovnat a předejít jejich přetížení a krizím v rodině.

Otevřený dopis Asociace rané péče ČR byl zaslán MPSV, Asociaci krajů, krajským úřadům a dalším důležitým subjektům, které mohou pomoci v řešení této kritické situace. Jeho plné znění naleznete níže.

Asociace rané péče ČR_formát PDF