Doba začala více přát osobnímu setkávání, a tak jsme nic nenechali náhodě a v únoru jsme se v olomoucké pobočce setkali s ministrem práce a sociálních věcí Marianem Jurečkou. Probírali jsme s ním aktuální potřeby dětí s postižením a také to, jakým potížím čelí rodiny vychovávající dítě s vážným hendikepem. Tématem setkání byla i důležitost včasné podpory těchto rodin, současné kapacity rané péče nebo její financování. Je pro nás velmi důležité, že nezůstalo jen u jednoho setkání, komunikace s MPSV stále trvá. Krátké video ze setkání najdete zde.

Zajímavý článek o naší službě přinesl magazín pro zdravotníky HOSPITALin. Vedoucí pražské pobočky Petra Mertlová v rozhovoru vysvětluje, jak raná péče spolupracuje s lékaři a dalšími odborníky a jak stěžejní je tato spolupráce zejména v době, kdy rodiče zjišťují, že jejich dítě bude mít v některé oblasti vážný hendikep nebo že je jeho vývoj ohrožen. Pro celý rozhovor klikněte sem.

Jarní měsíce přály rovněž kongresům pro zdravotníky. Jsme velmi rádi, že jsme mohli přednášet jak na kongresu pro dětské sestry v Olomouci, tak na neonatologickém kongresu Hanákovy dny (XXIX. Neonatologické setkání a XXIII. Hanákovy dny 2022 (hanakovky2022.cz). Tyto prezentace jsou pro nás velkým příslibem spolupráce a těší nás, že jsme mnohými lékaři považováni za nepostradatelné partnery při péči o děti s ohroženým vývojem. Důkazem toho je úzká spolupráce českobudějovické pobočky s neonatologickým oddělením zdejší nemocnice. Naším cílem je, aby byla raná péče dostupná všem dětem, které ji potřebují, bez ohledu na region.