Jednou z vysoce odborných služeb, které rodinám poskytujeme, je funkční vyšetření zraku. Provádí je naše specialistky, instruktorky stimulace zraku nebo zrakové terapeutky, a je zaměřené na to, jak dítě reálně využívá své zrakové funkce. Vyšetřením prochází každé dítě, které přijímáme do služby, a poskytuje nám klíčové výstupy pro navazující zrakovou stimulaci dítěte. Instruktorky či terapeutky pracují na každé z našich poboček, prošly velmi specifickým vzděláváním a dál sledují nejnovější trendy. Opravdu zajímavý seminář absolvovaly v červnu s doc. Mgr. Radovanem Šiklem, Ph.D., jedním z badatelů z brněnského Psychologického ústavu AV ČR, kde prováděli velmi specializovaný výzkum. Pracovali se skupinou lidí, kteří se narodili jako vidomí, potom o zrak přišli a po desetiletích jim byl zrak operativně aspoň částečně navrácen. Podle badatelů sice vidí, ale potýkají se s tím, že neumí viděné věci a obrazy správně interpretovat: při vnímání věcí a lidí postupují jinak než běžný vidící člověk, markantní to bylo například u sledování obličejů vyjadřujících emoce, kdy potřebovali další paralelní informace. Seminář docenta Šikla byl završením komplexního kurzu pro instruktorky stimulace zraku, který proběhl v minulém roce a půl a kterým jsme pro naši organizaci kvalifikovali další instruktorky. Každé ze vzdělání, které absolvujeme, přináší benefity našim klientům: třeba kratší čekací lhůty pro děti na funkční vyšetření. Za finanční podporu kurzu velmi děkujeme Nadačnímu fondu Českého rozhlasu, projektu Světluška.