Olomoucká pobočka získala Garanci kvality služby, kterou poskytuje v řádné kvalitě, terénní formou v přirozeném prostředí rodiny a v souladu s etickými zásadami.

Kvalita je pro nás důležitou hodnotou, která se promítá do naší každodenní práce a inspiruje nás k dalšímu rozvoji.  Vnímáme ji především jako účelné naplňování potřeb našich klientů a dosahování jejich cílů. Směřujeme k tomu, abychom jednotnou a vysokou kvalitu poskytovaných služeb zajišťovali dlouhodobě. Podporu rodinám s dětmi s hendikepem poskytujeme v souladu se Standardy kvality sociálních služeb, Standardy rané péče a také s jasně formulovanými zásadami naší organizace a konkrétními metodikami.