Ve Společnosti pro ranou péči se dlouhodobě snažíme o to, aby služba rané péče byla pro rodiny maximálně dostupná – ve všech koutech republiky a také včas. Bez toho, aby rodiny musely na podporu čekat dlouhé týdny či měsíce. Situaci na poli rané péče v Česku proto sledujeme a už podruhé jsme zrealizovali rozsáhlé dotazníkové šetření, abychom zjistili, jak je raná péče dostupná pro různé cílové skupiny (pro rodiny dětí s různým typem hendikepu) a s jakými problémy se poskytovatelé rané péče v regionech aktuálně potýkají.

 

Do sběru dat se zapojilo 44 z celkem 49 poskytovatelů rané péče v České republice, volná sdružení poskytovatelů rané péče v několika krajích a také členové Asociace rané péče České republiky. Výsledky výzkumu nejsou příliš povzbudivé. Všichni zapojení poskytovatelé rané péče uvádějí jednoznačné ohrožení služby nejistotou a dlouhodobým podfinancováním. V důsledku toho nedokáží finančně pokrýt kapacitu, kterou mají v síti. Nemohou rozvojově plánovat a flexibilně reagovat na potřeby rodin. Problémy s financováním vedou k tomu, že rodinám dětí s postižením se nedostává podpora včas a efektivně. Je ohrožena dostupnost a kvalita služby. 61 procent poskytovatelů rané péče je nuceno vést pořadník žadatelů o službu, délka čekání se liší v jednotlivých regionech. Pohybuje se od 35 do 434 dnů. Nejdelší je u dětí s tělesným, mentálním a kombinovaným postižením a u dětí s autismem.

 

Dotazníkové šetření přineslo mnoho dalších podnětů a mělo by sloužit jako jeden z podkladů pro tvorbu strategie a rozvoje rané péče v České republice. S analýzou výsledků průzkumu se můžete seznámit zde. 

analýza RP 2022_final