Velmi nás těší spolupráce se společností Lenzing Biocel Paskov. I díky jejich finančnímu daru ve výši 20 000 Kč můžeme stále dojíždět za rodinami s dětmi se zrakovým hendikepem v raném věku po celém Moravskoslezském kraji. Za všechna partnerství jsme v současné době velmi vděčni, pomáhají nám zajistit potřebnou kvalitu naší služby pro rodiny, které se po narození dítěte s vážným hendikepem ocitají v nesmírně náročné situaci, rodiče čelí bezmoci, strachu o své dítě, nejistotě, co bude dál.  I díky podpoře Lenzing Biocel Paskov tu můžeme být pro rodiny a můžeme jim být spolehlivým průvodcem hned od nelehkého startu.