V pondělí 7. listopadu to vypukne. Začíná totiž další ročník osvětové kampaně Týden rané péče. V celé České republice se rozjede spousta akcí pro veřejnost i pro odborníky, o rané péči budeme informovat v médiích, a jak umíme, budeme hlásat do světa, čemu musí čelit rodiny vychovávající dítě s postižením a jak jim na jejich náročné cestě pomáhá raná péče.

Program letošního ročníku je pestrý a bohatý, zapojí se do něj přes 30 poskytovatelů rané péče z celého Česka. V různých koutech republiky tak budou probíhat výstavy, přednášky naživo i online, workshopy, akce pro rodiny, setkání oborníků …. Souhrnný program dle regionů naleznete přehledně na webu Týdne rané péče.

Budeme se snažit, aby se o rané péči, terénní službě pro rodiny dětí s hendikepem v raném věku, mluvilo v médiích a aby se ní dozvědělo co nejvíce lidí. Stále se stává, že se rodiny o možné podpoře dozvídají pozdě. Přitom u nejmenších dětí je důležitý každý den, kdy dostávají vhodnou podporu a mohou se tak rozvíjet. Mediální výstupy budeme monitorovat a také je průběžně aktualizovat na webových stránkách.

Stěžejním tématem letošního ročníku Týdne rané péče je obhajoba práva rodičů dětí s postižením na včasnou informaci o rané péči. Zaměříme se proto také na informování odborníků spolupracujících oborů. „Cílem je nejen zvýšit povědomí široké veřejnosti o rané péči, ale také posílit interdisciplinární spolupráci napříč příbuznými resorty sociální práce, speciální pedagogiky a lékařství a angažovat odborníky, kteří jsou s rodinami v kontaktu, aby informaci o této službě rodině včas předali,“ komentuje vedoucí pražské pobočky Společnosti pro ranou péči Petra Štaffová.

Tisková zpráva k Týdnu rané péče je dostupná zde.

Hlavním mediálním partnerem kampaně je Český rozhlas.

Záštitu nad kampaní převzal Nadační fond Českého rozhlasu, sbírka Světluška, Nadace Leontinka, Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky a Asociace krajů České republiky.