Díky podpoře Nadačního fondu Českého rozhlasu, sbírce Světluška, jsme mohli do našeho centra rané péče v Ostravě sestavit 5 sad multisenzorických pomůcek, které nacházejí své uplatnění v rodinách s dětmi se zrakovým či kombinovaným zrakovým postižením. Sady pomůžou rodinám vytvořit doma takový malý „snoezelen“, prostor se zvukovými, světelnými, hmatovými, vibračními pomůckami, které slouží ke stimulaci smyslů dítěte. Naše poradkyně pečlivě vybraly hračky a pomůcky a nakombinovaly je tak, aby se daly jednoduše sbalit a přepravit do rodin. U dětí doma pak vznikne ohraničené, vymezené prostředí ke stimulaci, odpočinku i ke hře. Moc děkujeme do Světlušky za podporu tohoto projektu!