Deník Právo v listopadu upozornil na to, že se stále nedaří nastavit systematicky kapacity rané péče tak, aby se pomoc rodinám dostala včas a podle potřeby. V únoru 2022 proběhlo setkání pana ministra Mariana Jurečky (Ministerstvo práce a sociálních věcí) a ředitelky olomoucké pobočky Společnosti pro ranou péči Pavly Matyášové.

Pan ministr přislíbil vytvoření národní sítě rané péče v České republice. Co by to znamenalo v praxi? Garanci služby pro všechny rodiny dětí s postižením, které ji potřebují. Garanci včasnosti a možnost podpory pro všechny potřebné rodiny napříč celou republikou. A také jednotné financování služby.

A jak to v praxi vypadá nyní? V některých regionech je čekací doba až 370 dnů. Dokážete si představit, že máte doma malé dítě – ve věku 0–7 let a ztratíte rok v jeho vývoji? Rok, který je naprosto klíčový, protože právě v tomto raném věku je plasticita mozku největší a dítě i přes svůj hendikep může udělat obrovské pokroky.

Zpět k příslibu ze strany MPSV a jejích úředníků. V září 2022 proběhlo jednání na MPSV s náměstkyní pro sociální služby Zdislavou Odstrčilovou, která uvedla, že nemá, jak rodinám pomoci. Opakovaně se od září snažíme spojit s panem ministrem, ale bohužel se nám to nedaří.

Nevzdáváme to!

Info o aktuální situaci rané péče v roce 2022 zde:

https://www.ranapece.cz/…/grafika-analyza-4-listy.pdf
https://www.ranapece.cz/…/upl…/analyza-RP-2022_final.pdf