15. 5. v 10:00 až 16. 5. v 19:00

Více informací a vstupenky: www.eciprague.com

Největší evropské setkání odborníků na ranou péči v roce 2023 s cílem rozvinout mezioborovou spolupráci. Špičkoví speakeři z celého světa. Srdečně zveme poradce rané péče a všechny spolupracující profesionály z oblasti zdravotnictví, školství a sociální práce.
TÉMATA:
– vysoká kvalita rané péče v Česku
– nové trendy a modely v mezioborové spolupráci
– rodiče jako experti na své dítě

The largest European meeting of ECI experts in 2023 with the aim of developing interdisciplinary cooperation. Top speakers from around the world. We cordially invite ECI counselors and all cooperating professionals from the fields of health, education and social work.
TOPICS:
– high quality of ECI in the Czech Republic
– new trends and models in interdisciplinary cooperation
– parents as experts on their child

Záměrem konference s podtitulem „Stavíme mosty v rané péči“ je propojovat jednotlivé obory a vytvářet pro rodiny pečující o děti se specifickými potřebami multidisciplinární týmy a komplexní podporu. Z role odborníků nevyjímáme ani rodiče, kteří nejlépe znají potřeby svých dětí, a jsou tak pro poradce rané péče i další specialisty rovnocennými partnery.

Účast na konferenci přislíbili lektoři z celého světa, členové EURLYAID a další přední odborníci z Česka i zahraničí. Své příspěvky přednesou řečníci z oboru rané péče a mnozí další ze spolupracujících profesionálů.