V Olomouckém kraji zajišťuje ranou péči několik organizací. Neslyšícím dětem pomáhá Centrum pro dětský sluch Tamtam, dále v regionu pracuje sdružení Jdeme autistům naproti a pak také dvě pobočky Společnosti pro ranou péči, z nichž jedna se zaměřuje na zrakové a kombinované postižení a druhá se věnuje dětem s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením.

Poradkyně všech těchto služeb se setkaly 24. ledna v sídle Centra Tamtam. Cílem neformálního setkání bylo více o sobě vědět, vzájemně spolupracovat při prezentaci služby v regionu a společně sdílet informace a problémy, které poskytovatelé řeší. Zároveň to byl prostor k informování o novinkách na jednotlivých pracovištích a o připravovaných akcích. Součástí programu byla také ukázka funkčního vyšetření sluchu, což je obdoba funkčního vyšetření zraku, které je součástí služby rané péče naší společnosti.

Děkujeme Centru Tamtam za organizaci akce a už teď se těšíme na další společné setkání.