V Praze proběhl první blok akreditovaného kurzu Práce s rodinou v rané péči, kterého se účastní 15 našich našich poradkyň rané péče. Určen je  pracovnicím, které k nám nově nastoupily a postupně se vzdělávají v principech a metodách rané péče. Na kurzu se tak potkaly kolegyně z celé republiky, které ve Společnosti pro ranou péči už pár měsíců pracují, i s úplnými nováčky, kteří jsou u nás jen pár dnů.

Kurz je rozdělen do tří bloků, celkem zahrnuje 68 hodin prezenční výuky a půlroční praxi. Výuku zajišťuje zkušený lektorský tým složený nejen z pracovníků rané péče, ale také z lékařů, psychologů a dalších odborníků. Úvodní témata o uživatelích rané péče a systému péče o ohrožené děti a transformaci služeb přednášela Terezie Hradilková, která se významně zasloužila o zavedení a uzákonění rané péče v Česku. 

Další dva bloky proběhnou v Olomouci. Přejeme novým kolegyním, ať si z kurzu odnesou nejen dostatek potřebných informací, ale také mnoho inspirujících podnětů pro jejich práci a v neposlední řadě navázání nových vztahů napříč Českou republikou.