Pražské setkání více než 500 odborníků z oboru rané péče z celého světa, mezinárodní Konferenci rané péče EURLYAID, slavnostně zahájila paní Eva Pavlová. Během prvního konferenčního dne vyslechli účastníci řadu přednášek, paralelně proběhl diskusní panel zaměřený na včasnost a dostupnost rané péče v České republice. V programu nechyběla ani posterová sekce a praktické workshopy pro rodiče.