Také druhý den Konference rané péče EURLYAID přinesl pěti stům účastníků z 21 zemí světa mnoho informací, podnětů i zážitků. Klíčovými spíkry druhého dne byli Tim Moore a Marylin Espe-Sherwindt, s velkým zájmem účastníků se setkala také konferenční sekce zaměřená na dětskou paliativní péči. Současně bylo možné zhlédnout také posterovou sekci, kde odborníci rané péče a souvisejících oborů z celého světa představovali témata, jimiž se aktuálně zabývají. Ohlasy účastníků na konferenci jsou velmi příznivé.„Byla to opravdu mimořádná konference. Skvělá byla energie lidí i organizace konference. Obsah byl důležitý a myslím si, že lidé odejdou s úžasnými nápady, které mohou použít na svých místních univerzitách, v komunitách, ve svých centrech, a především v práci s rodinami,“ hodnotí pražské setkání Michael Guralnick.