Odborná Konference rané péče, kterou jsme uspořádali ve spolupráci s evropskou asociací rané péče EURLYAID v květnu 2023 v Praze, byla první mezinárodní konferencí tohoto zaměření v Česku. Jejím záměrem bylo umožnit výměnu odborných znalostí a dobré praxe mezi organizacemi, profesemi i národy a ukázat kvalitu služby raná péče u nás. Důležitými účastníky konference byli pečující rodiče, jejichž potřeby vyjádřila v úvodu paní Eliška Dostálová, maminka pětileté Stellinky s vážným onemocněním: „Přeji vám, abyste se zde vzájemně obohatili o zkušenosti z různých koutů světa. Abyste čas strávený zde využili k diskusi nad nejpalčivějšími problémy, které nás rodiče tíží, a abyste našli cesty, jak nás podpořit v tom, aby naše děti měly co nejkvalitnější život.“

Konferenci zahájila manželka prezidenta České republiky, paní Eva Pavlová, která tím potvrdila svůj zájem o problémy rodin vychovávajících děti s postižením. Akce proběhla pod záštitou Ministerstva práce a sociálních věcí a Ministerstva zdravotnictví.

Návštěvnost mezinárodního setkání v srdci Evropy předčila očekávání. Zúčastnilo se 515 odborníků z 23 zemí, z toho 51 pečujících rodičů. K mimořádné úrovni konference přispěla účast předních expertů na ranou péči z celého světa, kteří konferenci ocenili jako jedinečnou. „Byla to opravdu mimořádná konference. Skvělá byla energie lidí i organizace konference. Obsah byl důležitý a myslím si, že lidé odejdou s úžasnými nápady, které mohou použít ve svých místních organizacích, a především v práci s rodinami,“ hodnotí konferenci jeden z hlavních řečníků Michael Guralnick z USA. Na konferenci se propojilo 149 organizací, vedle 52 přednášek nechyběly ani workshopy pro rodiče a pestrá posterová sekce s 41 příspěvky. Nesmírně přínosný byl také odborný seminář poskytovatelů dětské paliativní péče, kde poradci rané péče mohli čerpat inspiraci z oboru, s nímž úzce spolupracují.

Významnou součástí konference byl diskusní panel s účastí náměstkyně ministra práce a sociálních věcí, Šárky Jelínkové, náměstka ministra zdravotnictví, Václava Pláteníka, se zástupci UNICEF i dalších vládních i nevládních organizací. V početném publiku panelu nechyběli ani pečující rodiče, kteří zde sdíleli své zkušenosti s (ne)dostupností péče a formulovali své potřeby. Pro mě varianta, že bychom dali Vincenta někam do ústavu, absolutně nepřichází v úvahu. Přejeme si pečovat o něj doma jako rodina, ale nezvládneme to sami,“ uvedla Anna Lundáková, maminka ročního Vincenta s vzácným život limitujícím onemocněním. Václav Pláteník přiznal, že stát při zajištění potřebné péče pro rodiny selhává a přislíbil aktivní zapojení ministerstva při informování pediatrů o rané péči. Oba zástupci ministerstev potvrdili nutnost meziresortní spolupráce, ke které budeme přizváni.

Konference v číslech:

  • 515 účastníků – 23 zemí – 4 kontinenty
  • 149 organizací – 2 ministerstva
  • 25 profesí – 51 rodičů
  • 52 prezentací – 41 posterů

Konference naplnila svůj cíl vybudovat pomyslné mosty mezi jednotlivci i organizacemi a umožnit sdílení moderní teorie i dobré praxe v oboru rané péče. S potěšením konstatujeme, že služba je v Česku poskytována ve vysoké kvalitě,  v souladu s nejmodernější metodikou a aktuálními trendy. Zároveň se podařilo přimět ke spolupráci státní správu při řešení nedostatečné dostupnosti služby pro určité skupiny či regiony.

Prohlédněte si fotogalerii konference

rp-infografika-10-03-office