Díky vám, našim zákazníkům, jsme vloni mohli z projektu Agáta pomáhá věnovat přes 100 různých her a hraček v hodnotě celkem 70 386 Kč do Společnosti pro ranou péči. Její poradkyně je denně využívají při práci s dětmi se zrakovým nebo tělesným či mentálním postižením, za kterými dojíždí domů na pravidelné návštěvy. Kromě hraček získala Společnost ze sbírky finanční dar 216 115 Kč, z něhož pokryla náklady na více než 100 návštěv doma v rodinách dětí.

„Motivující pomůcky jsou pro práci poradkyně rané péče nepostradatelné, používáme je na každé konzultaci v rodině. Ukazujeme rodičům, jak dětí cíleně rozvíjet skrze hru, tzn. že každá hra sleduje určitý záměr: stimulovat jejich zrak i ostatní smysly, rozvíjet jemnou motoriku a koordinaci oko – ruka i další dovednosti. Zároveň do stimulace dětí zapojujeme jejich rodiče, kteří se tak mohou podílet na pokrocích svého dítěte, a to jim velmi pomáhá,“ říká Irena Jelínková z brněnské pobočky Společnosti pro ranou péči.

Dnes Vám chceme na několika příkladech ukázat, jak darované hry pomáhají.

Pan Perníček Oskar a jeho Skořička

Hru s perníčky jsme využili k trénování několika dovedností s cílem rozvíjet jak vidění, tak psychomotoriku: konkrétně jsme procvičovali jemnou motoriku a manipulaci s předměty za zrakové kontroly, orientaci na ploše a v detailech, orientaci na těle a odhad vzdálenosti A samozřejmě to byla velká zábava a zdobení perníčků se hodí, Vánoce jsou tu za chvíli 😊.

Dřevěný motorický stolek s aktivitami a magnetickou tabulí a Třívrstvá vkládačka Obyvatelé stromu

U dětí, které mají problémy se zrakem, se může objevit chybné vnímání hloubky předmětu. Je dobré na tento důsledek nezapomínat a trénovat toto vnímání pomocí různých vkládaček, s jejichž pomocí si dítě zvědomuje možnou hloubku předmětu. Zároveň trénujeme zrak a jemnou motoriku.

Duha – hra s barvami

Tuto aktivitu využíváme k rozvoji znalostí barev a rozvoji paměti. Pomocí malých obrázků se děti seznamují s předměty a barvami. Hru využíváme také jako logopedickou pomůcku, kdy dětem slovně pojmenujeme obrázky a trénujeme, aby to děti co nejlépe opakovaly. Děti si zároveň při aktivitě trénují procvičují prstíky a správný úchop.  

Puzzle HEADU: Souvislost

Na obrázcích vidíte čtyřletou Markétku s naší poradkyni Janou. Na konzultaci toho stihly opravdu hodně. Skládaly podle fantazie magnetickou skládačku, učily se vnímat a rozlišovat detail, rozvíjely logické myšlení, postřeh a slovní zásobu. Měly jednoduše plné ruce práce, ale nejdůležitější je, že to Markétku bavilo, a ještě se něco nového naučila.

Rozvíjet děti formou hry je přirozené a zábavné. Díky vám mohou děti objevovat svět a posouvat své dovednosti tak, aby toho sami zvládli co nejvíce.

Čemu se věnuje Společnost pro ranou péči

Každý rok se v Česku narodí na 8 500 dětí s postižením nebo s rizikovým vývojem. Rodičům se obrátí svět vzhůru nohama a je nesmírně důležité, aby v této těžké situaci nezůstali bez pomoci. Průvodcem se jim může stát raná péče, která jako terénní služba navazuje na práci lékařů a podporuje rodiny s dětmi do 7 let. Poradkyně rané péče jezdí pravidelně do rodin domů na odborné konzultace a věnují se jak dětem, tak rodičům. Učí rodiče, jak dítě správně stimulovat, a poskytují jím všestranné poradenství i oporu v náročné situaci. Včasná profesionální pomoc na začátku života může dětem s hendikepem i celé jejich rodině výrazně zlepšit kvalitu života v budoucnosti.

Společnost pro ranou péči pečuje o více než 900 rodin po celém Česku. Její poradkyně provází rodiny dětí se zrakovým, tělesným, mentálním či kombinovaným postižením v 10 krajích ČR. Více informací najdete na www.ranapece.cz.