Dne 21.10.2019 jsme se mohli zúčastnit společně s rodiči workshopu s panem Havelkou, který se týká sourozenců dětí s postizenim. Tímto děkujeme všem, kteří se podíleli na atmosféře dnešní akce. Dozvěděli jsme se mnoho nových informací a zkusili si několik aktivit na vlastní kůži. Věděli jste například, že jsou sourozenci děti s postizenim nejopomijenějšími členy rodiny?

Havelka 21.10.2019 + Havelka 21.10.2019