Osobnosti rané péče

Pozdrav spisovatelky Báry Nesvadbové

Děkujeme spisovatelce Báře Nesvadbové za krásné blahopřání k našemu 30letému výročí. Vážíme si každé podpory, je pro nás nesmírně důležitá. Pomoci můžete i vy!

Rozhovor s Terezií Hradilkovou

O vznik, rozvoj rané péče a její ukotvení v systému sociálních služeb v České republice se velmi zasloužila Terezie Hradilková. U příležitosti 30 let rané péče, které si letos připomínáme, přinášíme krátký rozhovor s touto významnou osobností speciální pedagogiky a sociální práce. Podívejte se, co Terezie přeje rané péči do dalších let. Terezie Hradilková se od poloviny osmdesátých let minulého století neúnavně zasazovala o to, aby […]