Společnost pro ranou péči poskytuje odborné služby, podporu a pomoc rodinám, ve kterých se narodilo dítě s postižením.

Podpořte 812 dětí s postižením společně s Izabelkou, Natálkou, Stellinkou, Matyáškem, Anetkou, Haničkou, Eliáškem a Vilíkem.

Týden rané péče

Události

Každý den se počítá – podpora dětí s hendikepem by měla být zahájena co nejdříve po narození

HOSPITALin, informační magazín pro lékaře, zdravotníky a pacienty, přinesl rozhovor s naší kolegyní a vedoucí pražské pobočky Společnosti pro ranou péči Petrou Mertlovou. Petra hovoří nejen o tom, jak moc je důležité, aby rodiny s dětmi s postižením obdržely profesionální podporu včas, ale také o naší spolupráci s lékaři a dalšími odborníky. Celý rozhovor naleznete zde.  

Dnes jsme měli možnost prezentovat ranou péči na Kongresu pediatrů a dětských sester

Ředitelka olomoucké pobočky Pavla Matyášová prezentovala ranou péči na Kongresu pediatrů a dětských sester v Olomouci. Lékařům a zdravotním sestrám jsme prostřednictvím přednášky představili ranou péči a zdůraznili jsme důležitost včasné odborné pomoci rodině. Čím dříve je spolupráce s rodinou zahájena, tím je větší pravděpodobnost, že se podaří zmírnit důsledky postižení dítěte a poskytnout celé rodině předpoklady sociální integrace. To je žádoucí […]

Kurz pro rodiny zanechal mnoho nezapomenutelných zážitků

Není mnoho příležitostí, při kterých by se rodiny dětí se zrakovým a kombinovaným postižením na jednom místě po několik dnů setkaly s rodinami, které sdílí podobný osud. Takovou možnost jsme našim uživatelským rodinám poskytli minulý týden ve Wellness hotelu Panorama**** v Blansku. Celkem 12 rodin dětí s různými specifickými potřebami přijelo načerpat jak odborné znalosti a metody v oblasti podpory vývoje dítěte, tak i nové síly […]

Zkušenosti z pomoci rodinám dětí s postižením z Ukrajiny

Mezi uprchlíky k nám dorazily i rodiny dětí s postižením. Jestli je úprk z vlasti kritickým životním zážitkem, je úprk před bombardováním s dítětem s postižením v náručí scénou z utopistického románu. Některé rodiny přijely s dětmi s autismem na začátku války, protože vyhodnotily, že pobyt v krytu se spoustou lidí, omezeným pohybem a hlukem padajících bomb jejich dítě uvede do jednoho dlouhodobého stavu děsu a takzvaného meltdownu. Jiné […]

Čerstvé zprávy z kurzu pro rodiny

Z různých míst naší republiky vyrazily poradkyně rané péče a klientské rodiny, aby se společně setkaly na intenzivním, několikadenním kurzu pro rodiny. S otevřenou náručí je přivítali ve Wellness Hotelu Panorama v Blansku. Po celý týden čeká rodiny jak nadupaný odborný program, tak i zasloužený relax a pohoda, na které jindy při náročné péči o dítě s hendikepem nezbývá čas. Během prvního dne si rodiny […]

Příběhy rodičů

  • Příběh KLÁRKYPříběh KLÁRKY
    Naše starší dcera Klárka se narodila s diagnózou Pes equinovarus. Časem se u Klárky začaly objevovat další zdravotní problémy: byla jí diagnostikována porucha koagulace a expresivní vývojová dysfázie s lehkou mentální retardací. Klárka má obtíže s mluvou i učením se nových slov a vět a celkově s pochopením mluveného slova. Už dva roky spolupracujeme s ranou péči, která nám pomáhá v mnoha oblastech. Díky její podpoře vnímáme velkou šanci […]
            Všechny příběhy

Videogalerie

?
?
?