Podpis Rané péče

Vzor
_________________________

Bc. Vladimíra Salvetová

ředitelka

M: +420 774 242 736
E: reditelka.ostrava@ranapece.cz

Společnost pro ranou péči, pobočka Ostrava
Rodinná 2719/57, 700 30 Ostrava

www.ranapece.cz/ostrava


Pozn. Pokud nefunguje kopírování, označte podpis myší a pak použijte CTRL+C, CTRL+V.
Pokud se podpis vloží v rámečku, použijte označení myší, tj. klikněte dovnitř rámečku a pak označte tažením myši až na konec podpisu. Následně CTRL+C, CTRL+V.

Vaše údaje

Vyplňte své údaje a stiskněte Vygenerovat (nebo Enter):

/