Internetová prodejna Detskyeshop.cz umožňuje od srpna 2019 svým zákazníkům, aby drobným příspěvkem v rámci svého nákupu podpořili ranou péči, bezplatnou pomoc pro rodiny vychovávající doma děti s postižením. Poradkyně rané péče jezdí do rodin domů a pomáhají jak dětem, tak rodičům těžkou životní situaci zvládnout. Péče o děti s postižením je náročná a rodiče tak na to nejsou sami. Jedním z dětí je Fabiánek, který se potýká se s následky předčasného porodu a četných infekcí. Je to velký bojovník, ale někdy jemu i rodičům už docházejí síly. Proto rodině pomáhá poradkyně rané péče, která pravidelně jezdí za Fabiánkem domů. Ukazuje rodičům, jak mohou Fabiánka rozvíjet, půjčuje jim vhodné pomůcky a najde si čas na jejich dotazy a starosti.   Celkem 150 rodin podporuje brněnská pobočka Společnosti pro ranou péči, která se zaměřuje na děti s postižením zraku. I Vy se můžete dobrovolným příspěvkem na pomoci těmto rodinám podílet. Děkujeme!“

Zpět k Vašemu nákupu se dostanete zde

Fabianek_mala