Raná péče je v České republice poskytována rodinám dětí s postižením od roku 1990. Společnost pro ranou péči byla jednou z prvních organizací, která tuto podporu a pomoc rodinám dávala, ale i prosazovala ve státní správě. Za 29 let raná péče urazila velký kus cesty. V roce 2008 se stala státem uznávanou preventivní sociální službou (zák. o soc. službách), poskytovanou rodinám zdarma. Nyní existuje přes 40 organizací, které poskytují ranou péči, podpora je specializovaná pro různé typy postižení nebo zdravotní znevýhodnění dětí, poradkyně rané péče se staly odborníky v oblasti podpory rodiny i podpory vývoje dítěte.

Všichni poskytovatelé se řídí zákonem o sociálních službách, konkrétní metody a postupy podpory si každé pracoviště tvoří samo. Rodina, která žije ve Zlíně nebo v Jihlavě má nárok na stejnou formu podpory, proto je velmi důležité, aby byla zachována všemi poskytovateli jednotnost postupů a metod při pomoci a podpoře.

Brněnská pobočka Společnosti pro ranou péči poskytuje své služby v Jihomoravském kraji, Kraji Vysočina a ve Zlínském kraji, celkem pro 170 klientských rodin. V rámci Týdne rané péče zorganizovala Kazuistické semináře v Brně, ve Zlíně a ve Žďáře nad Sázavou. Ve stejný den se sešly poradkyně rané péče z 12 organizací poskytující ranou péči, aby si společně předaly své zkušenosti, sdílely své úspěchy i neúspěchy a hledaly nejlepší formy podpory pro rodiny dětí s postižením.

Věříme, že toto setkání bylo další vlaštovkou vedoucí ke zkvalitnění pomoci a podpory dětem, které mají do života složitější start, ale jsou úžasné.