Každoroční kampaň Týden rané péče se v tomto roce opět odehrávala druhý listopadový týden, tentokrát od 4. do 11.11. 2019. Záštitu nad touto kampaní převzalo Ministerstvo práce a sociálních věcí a Asociace krajů České republiky.

Kampaň měla za úkol připomenout, že rané péče je bezplatná sociální služba, která podporuje rodiny, kam se narodilo dítě s postižením od narození do sedmi let věku. Do rodin dojíždějí poradci rané péče, kteří rodině pomáhají v této obtížné životní situaci. S dítětem cvičí, půjčují mu hračky a pomůcky, které potřebuje, poskytují rodině sociální a finanční poradenství a pomáhají mu se správným vývojem.

Motto rané péče Domov je doma zdůrazňuje, že dítěti je nejlépe doma, kde je důležité mu poskytnout láskyplné prostředí pro jeho další vývoj.

Společnost pro ranou péči, pobočka Brno představila a pokřtila v Týdnu rané péče dětskou knihu Černobílé pohádky. Kniha vyšla v nakladatelství Albatros a podílelo se na ní celkem 18 autorů dětské literatury, kteří Společnosti věnovali pohádku bez nároku na honorář. Zapojili se spisovatelé z celé republiky, soubor zahajuje pohádka O Kohoutkovi od Zdeňka Svěráka. Pokřtít knihu se podařilo v týdnu vícekrát. Poprvé to bylo v komorním prostředí Knihovny Jiřího Mahena v Brně 4.11. se spisovatelkou Lucií Hlavinkovou. Druhý křest se konal stejný den v Café Prah. Tuto akci podpořila herečka Pavla Vitázková a její manžel, herec a hudebník Pavel Vitázek. Černobílý pohádkový nádech doplnila spisovatelka Šárka Kadlečíková, autorka jedné z pohádek a divadelní představení divadla Navlnce Pošťácká pohádka, kterou ocenily především rodiny s dětmi. Černobílý týden ukončily workshopy pro rodiče a vernisáž fotovýstavy v Praze v holešovickém Vnitroblocku. I při této příležitosti jsme představili Černobílé pohádky, které přišly pokřtít hned tři zapojené spisovatelky – Ivona Březinová, Daniela Krolupperová a Ivana Peroutková – a také ilustrátor Jakub Cenkl a zástupci vydavatelství Albatros.

Letošní Týden rané péče byl také ve znamení odborného sdílení se raných péčí v Jihomoravském, Zlínském kraji a Kraji Vysočina. V Brně, Žďáru nad Sázavou a ve Zlíně se sešly poradkyně rané péče na Kazuistickém semináři, aby hovořily o specifikách metod podpory rodin a podpory vývoje dítěte ve svých službách. Výstupem bylo potvrzení vysoké kvality a odbornosti: práce poradkyň v jednotlivých službách je vysoce specializovaná na jednotlivé cílové skupiny rodin dětí dle různých druhů zdravotních problémů či postižení.   

Týden rané péče pro naši Společnost v Brně měl i charitativní rozměr: 8.11. jsme uspořádali 2.ročník bowlingového turnaje Společně to skoulíme. Sešlo se pět týmů z řad našich donátorů, aby nám vykouleli finanční podporu 9 360 Kč na cesty do našich klientských rodin. V sobotu 10.11. se konal také dobročinny prodej učebnic v Jazykové škole P.A.R.K. a naše pobočka získala z prodeje výtěžek 10 000 Kč. Přímou podporu o týden později vnímaly i naše rodiny. Dětské hudební uskupení Štístko a Poupěnka jim věnovaly volné vstupenky do první řady na své vystoupení 16.11. v Kině Scala. 

Úžasný dobročinný počin se podařilo realizovat Zdravotnické záchranné službě Jihomoravského kraje: s herci Městského divadla Brno nafotila krásný a zároveň vtipný nástěnný kalendář pro rok 2020, který byl za přítomnosti vedení Záchranky i vedení divadla a kmotry herečky Pavly Vitázkové pokřtěn v pátek 15.11. Výtěžek z prodeje kalendáře získá naše organizace na další pomoc rodinám s dětmi s postižením.

Věříme, že tento černobílý Týden rané péče ve Společnosti pro ranou péči, pobočka Brno nám opět pomohl upozornit na důležitost komplexní podpory rodin s dětmi s postižením i na jejich potřeby při zapojení do běžného života v místní komunitě. Protože jak praví slogan 12. ročníku Týdne rané péče: „Každé dítě je úžasné.“