Už 30 let existuje služba rané péče, která profesionálně poskytuje pomoc rodinám, ve kterých se narodilo dítě s postižením zraku či s problémy zraku v kombinaci s jiným zdravotním postižením. Společnost pro ranou péči, z.s. má v tuto chvíli vysoce odbornou úroveň založenou na dlouholeté praxi. Je to bezplatná služba, která je svojí působností schopna zajistit rodinu dítěte se zrakovým a kombinovaným postižením ve věku od narození do 7 let na území téměř celé České republiky.

Naším posláním je poskytnout rodinám dětí s ohroženým vývojem nebo s postižením podporu a pomoc, aby svůj život zvládaly lépe. Je skvělé vědět, že tuto větu již mnoho příběhů potvrdilo. Snažíme se o to především tím, že podporu rodině podáme včas a to proto, aby se co nejdříve s novou situací sžila a s pomocí nás hledala podmínky pro snazší fungování a také aby dokázala pracovat na co nejlepších vývojových možnostech svého dítěte. Naší specifikací je zraková stimulace.

Děkujeme všem, kdo jste nám byl podporou, abychom předali těmto rodinám kyslík do nových nádechů. Jsme nadále připraveni být aktivní a odbornou součástí dalších mnoha lepších startů do života.