Pro naše klientské rodiny jsme shrnuly informace o možnostech podpory, kterou v nastalé mimořádné situaci mají. 

 BOHUŽEL SE PRO VAŠE DĚTI UZAVŘELY DENNÍ CENTRA A STACIONÁŘE, které Vám byli pomocníci při péči o Vaše dítě. Osobní asistence ale pracují stále.  

😊 POKUD JSTE ZAMĚSTNANCI NEBO OSVČ, MŮŽETE SI VZÍT NA DÍTĚ DO 13 LET VĚKU OŠETŘOVNÉ A BÝT S NÍM DOMA. Dostatečný přehled o ošetřovném a podstatné informace můžete sledovat na těchto stránkách MPSV (aktualizují – pouze v dokumentu o ošetřovném mají stále neaktuálně nárok na ošetřovné pro pečovatele o dítě do 10 let věku): https://www.mpsv.cz/web/cz/osetrovneOSVČ si budou žádat u živnostenských úřadů ve svých místech bydliště.  

😊 POKUD VÁS NYNĚJŠÍ SITUACE OHROŽUJE PŘI ZÁKLADNÍCH POTŘEBÁCH, VYUŽIJTE MIMOŘÁDNÉ OKAMŽITÉ POMOCI. Zde jsou situace, díky kterým se některé rodiny mohou dostat do finanční tísně a proto je tato finanční pomoc může pomoci řešit: 

  • První situací je ta, kdy osoba neplní podmínky hmotné nouze pro opakované dávky, ale kvůli nedostatku finančních prostředků jí hrozí vážná újma na zdraví. Dávku lze poskytnout v částce, která doplní příjem osoby do existenčního minima (v případě nezaopatřeného dítěte do životního minima). 
  • Druhá situace, v níž lze poskytnout mimořádnou okamžitou pomoc, je spojena s vážnou mimořádnou událostí. Mimořádná okamžitá pomoc může být poskytnuta osobě, kterou postihne vážná mimořádná událost a celkové sociální a majetkové poměry této osoby jí neumožňují překonat událost vlastními silami. Takovou událostí je např. živelní pohroma (povodeň, vichřice a vyšší stupně větrné pohromy, zemětřesení apod.), požár nebo jiná destruktivní událost, ekologická nebo průmyslová havárie. Maximální výše dávky činí 15násobek částky životního minima jednotlivce. 

Další situace naleznete na: https://www.uradprace.cz/web/cz/mimoradna-okamzita-pomoc 

😊 Nezapomínejte, že MÁTE MOŽNOST VYUŽÍT I DÁVKY V HMOTNÉ NOUZI A PŘÍSPĚVEK NA BYDLENÍ – když si nevíte rady, zavolejte na Úřad práce dle Vašeho bydliště nebo kontaktujte svoji poradkyni, aby Vás nasměrovala – https://www.uradprace.cz/web/cz/nestujte-ve-fronte 

😊 organizace ČLOVĚK V TÍSNI POSKYTUJE PORADENSTVÍ živnostníkům, spotřebitelům, kteří se v důsledku COVID-19 dostali do finanční tísně. Dluhová help linka funguje od pondělí do pátku od 8-18 hodin na tel.č. 774 392 950, může pomoci i s komunikací s insolvenčními správci: https://www.jakprezitdluhy.cz/node/3