Je doba, která přináší mnoho otázek a vnitřních nejistot. Uvědomujeme si, jak zatěžující tyto otázky mohou být např. pro rodiče dětí, které nyní bojují s nějakou zdravotní komplikací nebo jsou předčasně narozené. Nabízíme proto Linku podpory rané péče a na její druhé straně pracovnici, která o obavách s rodiči bude hovořit. Poradkyně rané péče je připravena podat podporu i v oblasti vývoje dítěte a sociální poradenství. Každý den mezi 9.00 a 15.00 hod. je možné volat na tel.č. 777 234 134 nebo psát na brno@ranapece.cz. Nebuďte sami na své starosti.