Už 30 let existuje služba rané péče. Profesionálně poskytuje pomoc rodinám, ve kterých se narodilo dítě s postižením zraku či s problémy zraku v kombinaci s jiným zdravotním postižením. Společnost pro ranou péči, z.s. má v tuto chvíli vysoce odbornou úroveň založenou na dlouholeté praxi. Je to bezplatná služba, která je schopna svým rozsahem působnosti zajistit rodinu dítěte se zrakovým a kombinovaným postižením ve věku od narození do 7 let na území téměř celé České republiky.

Posláním této služby je poskytnout rodinám dětí s ohroženým vývojem nebo s postižením podporu a pomoc, aby svůj život zvládaly lépe. Je skvělé vědět, že tuto větu již mnoho příběhů potvrdilo a to z velké části právě díky včasné podpoře rodin, aby se co nejdříve s novou situací sžila a hledala podmínky pro snazší fungování. Ale také i dokázala pracovat na co nejlepších vývojových možnostech svého dítěte.

Děkujeme všem, kdo jste nám podporou, abychom našim rodinám předali kyslík do nových nádechů. Jsme nadále připraveni být aktivní a odbornou součástí dalších mnoha lepších startů do života.