V pátek 9.4. zahajujeme kurz stimulace zraku pro naše poradkyně, který prohloubí jejich odbornost v práci s dětmi se zrakovým postižením. V souladu s naší filozofií soustavně pracujeme na tom, aby naše poradkyně rozšiřovaly své dovednosti a abychom vzájemně sdíleli bohaté vědomosti a příklady dobré praxe. Dlouhodobě spolupracujeme s očními lékaři a dalšími zdravotnickými profesemi k dosažení stavu, kdy v centru pozornosti stojí dítě a jeho rodina a kolem nich je vybudován tým vzájemně spolupracujících odborníků.
Kurz se uskuteční během letošního a následujícího roku a je rozdělen na dva stupně: první stupeň se zaměřuje obecně na metodiku stimulace zraku a je určen nováčkům i všem poradkyním, které ještě ucelené vzdělávání ke zrakové stimulaci neabsolvovaly. Na něj bude navazovat druhý stupeň: kurz instruktora stimulace zraku, jehož výsledkem budou nové odbornice schopné provést např. funkční vyšetření zraku, tj. klíčové vstupní vyšetření s měřitelnými výstupy pro individuální práci s každým dítětem.
Nyní zahajujeme první lekce online, formu vzdělávání budeme nadále přizpůsobovat aktuální situaci. Věříme, že se v průběhu roku podaří realizovat prezenčně praktické nácviky, které vyžadují osobní přítomnost poradkyň. Lektory kurzu budou jak stávající instruktorky stimulace zraku Společnosti, tak externí přednášející, např. oční lékaři z různých regionů ČR.
Velké poděkování patří Nadačnímu fondu Českého rozhlasu, díky jehož finanční podpoře z projektu Světluška můžeme kurz realizovat.