Proběhlé akce

Děkujeme našim partnerům za společný rok 2023

V loňském roce jsme provázeli 184 rodin, za kterými naše poradkyně pravidelně dojížděly po celém Jihomoravském kraji a do částí kraje Zlínského a Kraje Vysočina. Kromě 999 cest za rodinami domů jsme toho zvládli opravdu hodně – vše s cílem udělat jejich život o něco snazší. Děkujeme všem našim partnerům, bez kterých by naše pomoc rodinám […]

Poděkování od klientů vždy zahřejí na duši

„Milá paní Lucie, chtěla bych nejprve popřát celé pobočce rané péče v Brně to nejlepší v novém roce a poděkovat za to, že jste tu pro nás. Že jsme dostali tu možnost být vaší součástí a prožívat krásné chvilky radosti při návštěvách naší poradkyně Anežky Mrvíkové, ale i odreagování na různých dobrodružstvích, která pro nás připravujete a […]

Canisterapeutičtí pejsci u dětí bodují

Moc náš těší, že rodiny mají zájem se potkávat a účastnit se našich klubů. Snad nejoblíbenějším z těchto setkání je klub s ukázkou canisterapie. Díky podpoře dárců jsme letos mohli připravit celkem pět různých setkání, kde rodiny měly možnost vyzkoušet si canisterapii. Setkání proběhla v květnu a v září 2023 v Brně, v listopadu pak třikrát na Vysočině ve Žďáru nad […]

Krásné ohlasy na víkendový pobyt v Blansku

První říjnový víkend jsme opět zorganizovali populární víkendový pobyt pro 10 rodin. V čem byl pro rodiny přínosem? Dozvíte se to z vlastních slov zúčastněných rodičů: „Kurz nás jako rodinu nadchnul. Velice si vážíme toho, že jsme se zúčastnili celá rodina. Máme společné zážitky, nikdo nebyl upřednostňován.“ „Raná péče nás provází už rok a půl a za […]

Poradkyně Kateřina Polanková hostem pořadu Za zrakem v Rádiu Proglas

Naše poradkyně rané péče Kateřina Polanková byla spolu s paní primářkou oční kliniky Fakultní nemocnice Brno Kateřinou Šenkovou hostem v pořadu Za zrakem Rádia Proglas.  Dozvíte se, jak to, že vidíme, a co může být příčinou toho, když se narodí dítě nevidomé, nebo o souvislosti funkcí oka a funkcí mozku v tomto složitém procesu. A samozřejmě o možnostech pomoci pro rodiny, kterým se narodí dítě […]

Kluby rodin přinášejí společné zážitky a posilují sebedůvěru rodičů

Raná péče spočívá především v tom, že poradkyně jezdí za rodinami domů. Kromě toho však motivujeme rodiny, aby vykročily ze své izolace a „sociální bubliny“. To pro ně někdy není vůbec jednoduché, proto vytváříme pro rodiny příležitosti k „bezpečnému“ setkávání mezi sebou navzájem. Naše brněnská pobočka letos zahájila zvesela únorovým karnevalem, kdy kromě nás děti bavili také […]

Vy rozhodujete, my pomáháme nám pomáhá už pátým rokem

Naše poradkyně jsou pro rodinu dítěte s postižením průvodcem, který jí pomůže zorientovat se v nečekané těžké situaci. Pravidelně několikrát ročně dojíždí do rodin domů a ukazuje rodičům, jak mohou s dítětem sami doma pracovat a zlepšovat jeho dovednosti. Podporuje tak rodičovské kompetence, dává dětem šanci využít co nejlépe jejich potenciál a předchází krizím v rodině, která pečuje o […]

Každé dítě je originál a cestou ke spolupráci je správná motivace

Práce poradkyně rané péče je především o pozorování, naslouchání a individuálním přístupu. A také vynalézavosti a kreativitě: Naše poradkyně pravidelně dojíždí do rodiny čtyřletého Matyho s jednostrannou kataraktou a vývojovou dysfázií. Bylo velmi těžké motivovat ho k nošení okluze (tj. zalepení zdravého oka), nezabírala žádná obvyklá lákadla – autíčka, motivy z oblíbených pohádek, svítící stavebnice… Poradkyně vypozorovala, že […]

ROSSMANN nám pomáhá dostat ranou péči k dětem co nejdříve

V životě miminka je pro jeho vývoj důležitý každý den, a u dětí předčasně narozených to platí dvojnásob. Včasnou a správnou podporou můžeme předejít rizikům a opožděnému vývoji. Správné „nastartování“ dítěte tak má velký dopad na jeho budoucí život. Proto ve Společnosti pro ranou péči usilujeme o to, aby se odborná podpora a prevence dostaly k dětem […]

DĚKUJEME Nadačnímu fondu ČR, Světlušce a Fondu Kaufland

Děkujeme nadačnímu fondu Českého rozhlasu, že v rámci projektu Světluška společně s Fondem Kaufland finančně přispěl na nákup nových testů na funkční vyšetření zraku. Do naší sady vyšetřovacích testů jsme pořídili test zrakové ostrosti Cardiff Acuity Test pro děti od jednoho roku do tří let a Lea Gratings test, což je test zrakové ostrosti pro děti do […]