Pokud chcete vyjádřit připomínku, stížnost či podnět k čemukoliv, co se týká služby rané péče, můžete se obrátit:

  • na svého poradce,
  • na ředitelku pobočky: Karla Němcová, tel. 777 234 034, email: vedouci.brno@ranapece.cz.
  • na Radu Společnosti pro ranou péči, Klimentská 2, Praha 1, 11000,
  • na Radu klientů (kontakty jste obdrželi při zahájení péče)

V případě, že nebudete spokojeni s vyřízením vaší stížnosti, máte možnost se obrátit na nezávislé orgány:

  • úřad příslušného kraje, a to Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
  • Veřejný ochránce práv, Brno, Údolní 39, 602 00, tel.: 542 542 888

Vaše stížnosti, které mohou být přijaty jak ústně tak písemně, budou zaevidovány. Poté budou vyřízeny vedoucí střediska písemně do 30 dnů a o výsledcích budou informovány všechny zúčastněné strany. V případě,  že  nemůžete  podat  stížnost osobně  (z důvodů  nepřítomnosti,  nemoci  či jiných), máte možnost pověřit písemnou formou jinou osobu, která vás bude zastupovat. Stížnost můžete podat také anonymně. V tomto případě je zapotřebí, abyste si zvolili za svou osobu zástupce, kterého budeme informovat o výsledku, nebo formu, jakou Vás máme vyrozumět o výsledku. (např. výsledek mi zašlete na email xy@seznam.cz.). Pro anonymní podání stížnosti můžete využít také schránku, kterou najdete ve vstupních prostorách střediska rané péče. Schránka je vybírána jednou týdně.